Pożyczki przez internet na dowód – czy są bezpieczne?

pożyczka przez internet na dowód

Jeszcze kilka lat temu zaufanie do instytucji pozabankowych było znikome. Uważano, że produkty finansowe, które oferowały były niekorzystne i droższe niż oferty banków. Dodatkowo w czasie tym dochodziło do wielu wyłudzeń kredytów. Obecnie sytuacja ta diametralnie się zmieniła. Zaostrzenie regulacji prawnych sprawiło, że korzystanie z propozycji firm pożyczkowych jest korzystne i bezpieczne.

Ustawa antylichwiarska a pożyczki przez internet na dowód

Wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej w 2016 roku1 miało ogromne znaczenie dla firm pożyczkowych i konsumentów, którzy korzystali lub chcieli skorzystać z ich ofert. Ustawa to nic innego, jak nowelizacja ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W życie weszła 11 marca 2016 roku i regularnie podlega nowelizacjom, których celem jest dokładniejsze zabezpieczenie przed nieuczciwymi praktykami. Ustawa wprowadziła wiele zmian, do których należą:

  • Wprowadzenie przelewu weryfikacyjnego

  • Ustalenie maksymalnego progu kosztów pozaodsetkowych

  • Ustanowienie maksymalnego procentu odsetek, jakie mogą być pobierane za opóźnienie w spłacie

  • Zaostrzone wymagania wobec firm pożyczkowych – ustalenie formy działalności i wysokości kapitału.

Jak przelew weryfikacyjny wpłynął na bezpieczeństwo pożyczek na dowód?

Przed wejściem ustawy antylichwiarskiej w życie możliwe było zaciągnięcie kredytu wyłącznie na dowód. Oznaczało to, że wystarczyło posiadać skan dowodu lub wyłącznie dane z niego, by móc otrzymać zobowiązanie. W tym czasie dochodziło do wielu oszustw i wyłudzeń. Osoby nieupoważnione, które miały styczność z dowodem innej osoby mogły bez problemu zaciągnąć zobowiązanie na dane, które się na nim znajdowały. Najczęściej sytuacja kończyła się na dużą niekorzyść dla osoby, na którą wzięto pożyczkę przez internet na dowód – musiała spłacać zobowiązanie, z którego nawet nie skorzystała.

Przelew weryfikacyjny ma za zadanie potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Obecnie jest niezbędny do upewnienia się przez instytucję finansową, że dane wskazane w formularzu należą do osoby, która ubiega się o zobowiązanie.