Podatki

Podatnicy, którzy rozliczają podatek za pomocą skali podatkowej zobowiązani są płacić odpowiednie zaliczki wynoszące 18 lub 32 proc., które ustalane są n a podstawie wysokości uzyskanego dochodu w ciągu jednego roku podatkowego. Do jakiego progu kwalifikuje się otrzymywany dochód? Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Skala podatkowa

Obecnie w Polsce niezmiennie określone są dwa progi podatkowe – 18 proc. dla dochodów mniejszych niż 85 528 zł w skali roku oraz 32 proc. dla dochodów większych niż 85 528 zł w skali roku. Do pierwszej grupy podatników należy 97 proc. Polaków, natomiast pozostałe 3 proc. zarania na rękę więcej niż 7127 zł. Stawka 32 proc. dotyczy wyłącznie tej kwoty, która przekracza ustalony próg w wysokości 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli podatnik w rok podatkowym zarobił 87 000 zł, to z tej kwoty wyodrębnia się sumę 85 528 zł, którą obowiązuje próg pierwszy, czyli 18 proc., natomiast pozostała kwota, czyli 1472 zł objęta jest progiem 32 proc.

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński mogą złożyć wspólną deklarację PIT, co w niektórych przypadkach sprawia, że ich łączne dochody zmieszczą się w pierwszym progu podatkowym,

Kwota wolna od podatku i zmniejszająca podatek

Aby moc obliczyć wysokość podatku, należny znać próg dochodowy, jaki jest wskazany do dochodu za rok podatkowy, a także dwie kwoty – wolna od podatku i zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku wynosi w 2019 roku 8000 zł, co oznacza, że osoby, które przez cały rok podatkowy zarobiły mniej, nie muszą odprowadzać podatku. Osoby te otrzymają pełny zwrot 18 proc. podatku, który odprowadził pracodawca. Kwota wolna od podatku wyznacza pozostałe progi zarobkowe i w zależności od wysokości dochodów za cały rok jest ona stała lub maleje wraz z ich wzrostem.

Od zaliczek na podatek dochodowy można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli podatnik jest pewny, że w roku podatkowym jego dochód nie przekroczy 85 528 zł, może na bieżąco odliczać kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli jednak przekroczy próg, będzie zobowiązany do zwrócenia niedopłaty.