tanie i szybkie kredyty gotówkowe dla każdego

Ilość osób mających problem ze spłacaniem zobowiązań lub zaciągniętymi kredytami rośnie z roku na rok. Gdyby nie dostosowywanie się firm pożyczkowych do obecnej sytuacji, wszystkie wyżej wymienione osoby musiałby zostać skreślone z listy klientów. Dlatego wiele instytucji tworzy ofertę również dla tych, którzy nie tylko posiadają już tani kredyt gotówkowy, ale widnieją na liście Biura Informacji Kredytowej.

Tani kredyt gotówkowy bez BIK z poręczycielem – korzyści dla pożyczkodawcy

Według raportu Biura Informacji Kredytowej1 na koniec 2017 roku suma pożyczek w sektorze bankowym i pożyczkowym wynosiła prawie 600 mld zł. W ciągu jednego roku przyrost zobowiązań wynosił 1,3 proc. Taka sytuacja powstała w wyniku udzielania pożyczek osobom zadłużonym w bankach. Dla firm pożyczkowych to dogodne rozwiązanie, które pozwala dostosować ofertę do wymagań i potrzeb klientów.

Poręczyciel lepszym zabezpieczeniem niż odmowa ze względu na BIK?

Figurowanie na liście BIK wiąże się często z błędami lub problemami finansowymi w przeszłości. Nieopłacony rachunek lub problemy ze spłatą kredytu gotówkowego widnieją tam 5 lat od uregulowania zaległości. Przez ten czas sytuacja finansowa może w sposób znaczący się poprawić, co czyni potencjalnego pożyczkobiorcę klientem godnym zaufania. Firmy pożyczkowe wymagają jednak jakiejś formy zabezpieczenia się, dlatego udzielają zobowiązania osobom, które mają już pożyczki lub długi, jednak muszą mieć poręczyciela.

Poręczyciel musi spełniać wymagania postawione przez firmę pożyczkową

Kredyt udzielany osobie z zadłużeniem lub niską zdolnością kredytową musi być zabezpieczony w odpowiedni sposób. W takiej sytuacji pożyczkobiorca nie jest w stanie spełnić tych oczekiwać, dlatego rosną wymagania wobec gwaranta. Instytucje udzielające taniego kredytu gotówkowego bez BIK z poręczycielem najczęściej stawiają kryteria dotyczące:

 • wieku (od 18 do 70 lat)
 • dochodów (sytuacja finansowa żyranta musi być na dobrym poziomie)
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • pozytywnej historii kredytowej.

 

pożyczka z gwarantem z nieruchomością

Wybierając wsparcie finansowe, każda firma czy każdy płatnik musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji. Dokładne przeczytanie umowy to podstawa tego, by móc cieszyć się pieniędzmi i spokojną spłatą kredytu po warunkach, które będą odpowiadały naszym potrzebom. Dlatego trzeba wiedzieć, na jakie zabezpieczenie pożyczki można sobie pozwolić.

Pożyczka na firmę

Część osób, zamiast pożyczki online z gwarantem bez nieruchomości, wybiera pożyczki firmowe. Wiele banków oraz instytucji pozabankowych przychylnie patrzy na właścicieli, gdyż jest to korzystna sytuacja pod względem zabezpieczenia aktywów. Wiele pożyczek jest też dedykowanych specjalnie firmom, które mogą dzięki temu wykorzystać pieniądze na rozwój. Pożyczka na firmę często jednak także wymaga gwaranta, który potwierdzi stabilność danego zakładu pracy.

Pożyczka z hipoteką

To jedna z najbardziej powszechnych pożyczek, jaki są dostępne na rynku finansowym. Wśród nich możemy wyróżnić takie obiekty jak:

 • Domy,
 • Mieszkania,
 • Siedziby firm,
 • Działki budowlane,
 • Grunty rolne.

Pożyczka z hipoteką to pożyczka, która jako gwarancję spłaty, wykorzystuje dobro nieruchome posiadane przez kredytobiorcę. Dlatego pożyczka z hipoteką jest skuteczna i często pozwala na wzięcie dużego kredytu. Im bardziej wartościowa nieruchomość, tym większe możliwości kredytowania.

Pożyczka z gwarantem bez nieruchomości

Jednak czasami do wzięcia pożyczki wystarczy tylko i wyłącznie osoba gwaranta. Pożyczka online z gwarantem bez nieruchomości jest dość częstym wyborem, jeśli chodzi o osoby, które nie dysponują właściwą nieruchomością. Skoro więc nie są w stanie zabezpieczyć kwoty własnej pożyczki w inny sposób, muszą dysponować osobą, która nie tylko potwierdzi jej wiarygodność, ale także sprawi, że w razie problemów spłata będzie zagwarantowana.

Pożyczka bez zaświadczeń

Ostatni rodzaj pożyczki dla osób z zadłużeniem to niska, wysoko oprocentowana pożyczka bez zaświadczeń, którą trzeba spłacić w dość krótkim czasie. Dzięki temu można wykorzystać gotówkę, ale z drugiej strony dług cały czas będzie rósł i to dość szybko.

chwilówki korzystnym rozwiązaniem

Przynajmniej raz w życiu po chwilówkę sięgnął co dziesiąty Polak. Niby niewiele, ale jednak pokazuje nam, że korzystanie z pożyczek w trudnych, podbramkowych sytuacjach nie jest czymś złym. Jednak nie zawsze udaje się wyłuskać taką ofertę, która nas szczególnie zadowoli. Jakie cechy powinna mieć dobra pożyczka?

Przystępne warunki kredytowania

Przede wszystkim szukamy pożyczek, które będą charakteryzowały się dobrymi, akceptowalnymi dla nas warunkami. Sprawdzamy między innymi:

 • Poziom Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania,
 • Wysokość
 • miesięcznej raty,
 • Całkowitą kwotę zwrotu na jaką musimy się zgodzić.

Wszystko to na uczciwym, dobrym poziomie powinna mieć korzystna pożyczka. Dzięki temu z łatwością dopasujemy sobie jej spłatę. To sprawia, że mamy możliwość podjąć decyzję w oparciu o rzetelne informacje.

Korzystna pożyczka, czyli szybko na koncie

Wiele osób patrzy także na to, jak szybko będzie mogło cieszyć się z pieniędzy na koncie. Jest to dość ważne, gdyż bardzo często to wyjątkowe warunki, nietypowa sytuacja życiowa czy wręcz rak wyboru powoduje nami, gdy decydujemy się na wzięcie pomocy finansowej z instytucji parabankowej. Dobra pożyczka powinna więc dysponować szybką gotówką lub, jeśli decydujemy się na wypłatę kwoty na konto, szybkim przelewem. Dzięki temu możemy z niej zrobić łatwy użytek i staje się prawdziwie niezbędna.

Wygodniej z korzystną pożyczką

Szybkie pieniądze to jedno, ale wygoda to drugie. Coraz częściej decydujemy się na te oferty z pożyczkami, które jednoznacznie pomagają nam w podjęciu szybkich decyzji. Chodzi o takie oferty, które są dostępne od ręki i nie wymagają wiele. Czasami nawet nie trzeba dla nich wychodzić z domu. Dzięki temu możemy, nie ruszając się z fotela, załatwić najpilniejsze sprawy. Jest to także łatwo dostępne dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. To charakteryzuje korzystną pożyczkę.

Bezpieczeństwo ma znaczenie

Nie ma jednak wątpliwości, że bardzo często przeszkodą we wzięciu pożyczki pozabankowej jest bezpieczeństwo. Dlatego doświadczenie odgrywa tu kolosalne znaczenie. Nie można zaprzeczyć, że korzystna pożyczka to taka, która gwarantuje bezpieczeństwo swoim pożyczkobiorcom.

wierzyciel i spłata zadłużenia

Zobowiązanie wobec wierzyciela powstaje po podpisaniu umowy o świadczenie finansowe. Może nim być pożyczka na dowód dla zadłużonych, kredyt lub inna forma, na przykład umowa sprzedaży ratalnej. Wierzyciel ma szereg praw i uprawnień, które może wykorzystać w sytuacji, kiedy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie wywiązuje się z umowy, a więc nie płaci w terminie ustalonych wcześniej rat.

Wierzycielem jest nie tylko bank

Choć sama nazwa kojarzona jest przede wszystkim z bankami i firmami pożyczkowymi, to w rzeczywistości wierzycielem może zostać każdy podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie finansowe. Wierzycielami zatem mogą być również:

 • osoby prywatne, wobec których powstały zobowiązania finansowe lub zostały zasądzone (np. alimenty, wtedy mówi się o wierzycielu alimentacyjnym lub inne świadczenia finansowe – wierzyciel osobisty)
 • przedsiębiorcy, u których kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności albo zawarto umowę sprzedaży ratalnej lub umowę abonamentową.

Wierzyciel a postępowanie wobec dłużnika

Podpisując umowę z wierzycielem zobowiązujemy się do regulowania płatności w wyznaczonym terminie. Jeśli się tego ne robi, bez względu na powód, wierzyciel ma prawo wystosować przeciwko nam odpowiednie postępowanie.

Może on narzucić odsetki za opóźnienie w spłacie (ustawowo maksymalna wysokość odsetek za zwłokę w skali roku wynosi 14 proc.) lub też inne dodatkowe koszty, które związane są z wynajęciem firmy windykacyjnej. Większe instytucje posiadają własne oddziały zajmujące się windykacją. Kolejnym krokiem w celu odzyskania należności będzie rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Wierzyciel ma prawo do wybrania komornika na terenie całej Polski, o ile przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość. W takim przypadku wybierany jest komornik z sądu rejonowego właściwego dla adresu nieruchomości. Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukanie informacji dotyczących majątku dłużnika. W ostateczności ma prawo do przekazania długu innemu podmiotowi na drodze cesji.

Podatki

Podatnicy, którzy rozliczają podatek za pomocą skali podatkowej zobowiązani są płacić odpowiednie zaliczki wynoszące 18 lub 32 proc., które ustalane są n a podstawie wysokości uzyskanego dochodu w ciągu jednego roku podatkowego. Do jakiego progu kwalifikuje się otrzymywany dochód? Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

Skala podatkowa

Obecnie w Polsce niezmiennie określone są dwa progi podatkowe – 18 proc. dla dochodów mniejszych niż 85 528 zł w skali roku oraz 32 proc. dla dochodów większych niż 85 528 zł w skali roku. Do pierwszej grupy podatników należy 97 proc. Polaków, natomiast pozostałe 3 proc. zarania na rękę więcej niż 7127 zł. Stawka 32 proc. dotyczy wyłącznie tej kwoty, która przekracza ustalony próg w wysokości 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli podatnik w rok podatkowym zarobił 87 000 zł, to z tej kwoty wyodrębnia się sumę 85 528 zł, którą obowiązuje próg pierwszy, czyli 18 proc., natomiast pozostała kwota, czyli 1472 zł objęta jest progiem 32 proc.

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński mogą złożyć wspólną deklarację PIT, co w niektórych przypadkach sprawia, że ich łączne dochody zmieszczą się w pierwszym progu podatkowym,

Kwota wolna od podatku i zmniejszająca podatek

Aby moc obliczyć wysokość podatku, należny znać próg dochodowy, jaki jest wskazany do dochodu za rok podatkowy, a także dwie kwoty – wolna od podatku i zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku wynosi w 2019 roku 8000 zł, co oznacza, że osoby, które przez cały rok podatkowy zarobiły mniej, nie muszą odprowadzać podatku. Osoby te otrzymają pełny zwrot 18 proc. podatku, który odprowadził pracodawca. Kwota wolna od podatku wyznacza pozostałe progi zarobkowe i w zależności od wysokości dochodów za cały rok jest ona stała lub maleje wraz z ich wzrostem.

Od zaliczek na podatek dochodowy można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli podatnik jest pewny, że w roku podatkowym jego dochód nie przekroczy 85 528 zł, może na bieżąco odliczać kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli jednak przekroczy próg, będzie zobowiązany do zwrócenia niedopłaty.

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania względem banku lub parabanku pojawia się w różnych sytuacjach. Bez względu na przyczynę, instytucje oferują dogodne warunki dla wielu grup społecznych dostosowując do ich sytuacji życiowej swoje kryteria. Wiele z nich ułatwia również proces przyznawania pożyczki minimalizując ilość niezbędnych formalności. Kwestią sporną do tej pory był dochód. Wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest jego wykazanie czy też parabanki nie przywiązują do niego specjalnej uwagi. Jak jest w rzeczywistości?

Dla kogo pożyczka bez wykazania dochodów?

Duża liczba parabanków nie wymaga ani wskazania dochodów ani potwierdzenia ich umową lub zaświadczeniem z pracy. To duża korzyść dla osób, które pracują bez umowy. Choć to rozwiązanie ma mnóstwo wad i przyniesie poważne skutki w przyszłości, to jednak wciąż duża liczba pracodawców i pracowników dochodzi do porozumienia i decyduje się na nawiązanie współpracy bez umowy. W takiej sytuacji osoba zainteresowana wzięciem pożyczki posiada dochód, który będzie konieczny do spłaty zaciągniętego zobowiązania, jednak nie jest w stanie go udokumentować. Innym przypadkiem jest osoba, która nagle utraciła pracę. Niekiedy wystarczy krótka przerwa między otrzymaniem wypowiedzenia, a znalezieniem nowej pracy, by mieć kłopoty. W takich sytuacjach również można skorzystać z ofert tych parabanków, które nie wymagają dochodów, należy mieć jednak świadomość tego, że zaciągnięcie zobowiązania bez dochodów może nieść ze sobą fatalne skutki. Z takiego rozwiązania najlepiej korzystać wtedy, kiedy ma się pewność, że będzie miało się pieniądze na spłacenie pożyczki.

Informacja o dochodach zastąpiona informacją o warunkach?

Choć wiele instytucji pozabankowych nie wymaga absolutnie żadnych informacji związanych z dochodami, to niektóre z nich potrzebują innych zaświadczeń wskazujących na to, że osoba ubiegająca się o przyznanie pożyczki będzie środki by ją spłacić. W tym celu podejmuje odpowiednie kroki. Jednym z nich jest wymaganie dostarczenia przez pożyczkobiorcę potwierdzeń rachunków opłacanych w terminie.

Uzyskanie pożyczki na niewielką kwotę obecnie nie jest trudne. Wiele instytucji pozabankowych nie wymaga mnóstwa formalności, a kryteria, jakie stawia są bardzo łatwe do spełnienia. O ile problemu z otrzymaniem chwilówki nie mają ludzi młodzi i w średnim wieku, tak rodzi się pytanie, czy osoba starsza będąca na emeryturze lub rencie również ma szansę skorzystać z oferty parabanku. Okazuje się, że w wielu przypadkach udzielenie pożyczki jest możliwe.

Senior na emeryturze to zaufany klient

Wiele banków i instytucji pozabankowych chętnie udziela pożyczki osobom starszym, ponieważ wykazują one stały dochód, a jak wiadomo, to jedna z głównych informacji, które należy wskazać przy składaniu wniosku. Należy jednak zaznaczyć, że pożyczki opiewają na niewielkie kwoty, ponieważ istotnym kryterium, które nie pozwala pożyczyć więcej jest wiek. Duża liczba banków i parabanków zastrzega sobie prawo do udzielania kredytów i chwilówek tylko osobom, które nie przekroczyły wyznaczonej granicy wieku. Niekiedy jest to 70-80 lat, zdarzają się jednak instytucje, które ofertę kierują do osób poniżej 65. roku życia. Wciąż jednak znaleźć można oferty, które nie mają kryteriów wiekowych. Wiele instytucji oferuje również specjalne, bardziej dogodne warunki wzięcia pożyczki. Niektóre udzielają jej całkowicie za darmo, inne biorą symboliczne kwoty.

Ile i na jaki cel pożyczają seniorzy?

Choć przyjęło się, że osoby starsze pożyczają niewielkie sumy, to okazuje się, że średnia kwota opiewa niemal na 10 tys. złotych. Biorąc pod uwagę średnią emeryturę lub rentę wysokość pożyczki jest bardzo duża. Okazuje się jednak, że nie zawsze to senior spłaca pożyczkę, a ktoś z jego bliskich. Osoby starsze wykazujące dochód w postaci emerytury mają czasem większe możliwości, niż osoby młode, które ze względu na posiadany rodzaj umowy nie mogą wziąć pożyczki. W takiej sytuacji seniorzy zaciągają zobowiązania i pomagają bliskim. Jednak duży odsetek seniorów spłaca raty samodzielnie, mimo że pieniądze zostały przeznaczone na pomoc rodzinie.

 

Szukasz pożyczki dla siebie? Interesuje cię minimum formalności? Zajrzyj na https://salvusmoney.pl/ i poznaj więcej szczegółów.

Pożyczanie nigdy nie było tak łatwe i tak bezpieczne. Możliwość wzięcia chwilówki przez internet to ogromna wygoda, która do 11 marca 2016 roku wiązała się jednak z dużym ryzykiem. Parabanki wykorzystywały luki w prawie, podnosząc koszty pożyczki do niewyobrażalnych kwot. Z wejściem ustawy zmieniło się bardzo wiele przede wszystkim na korzyść konsumentów.

Sformułowanie umowy

Jednym z głównych celów było uporządkowanie spraw dotyczących zawartości umowy między pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. Wcześniej zapiski w umowie nie zawsze były jasne, a podpisane przez nieświadomego klienta niosły ze sobą poważne konsekwencje, które odbijały się przede wszystkim na domowym budżecie. Obecnie umowa musi zawierać informacje wskazujące dane obu stron, a także wszystkie warunku umowy, a więc szczegóły jej zawarcia, terminy płatności, konsekwencje niewypłacalności i zalegania z ratami, a także możliwość zmiany tychże warunków lub jej brak.

Nigdy więcej ukrytych kosztów!

W myśl ustawy o kosztach pożyczek osoby chcące skorzystać z oferty nie muszą martwić się o dodatkowe opłaty, o których wcześniej nie było mowy. Wcześniej instytucje pozabankowe wykorzystywały niedoprecyzowane prawo i naciągały klientów na płacenie olbrzymich opłat pozaodsetkowych. Należą do nich koszty prowadzenia konta, prowizje, koszty ubezpieczenia oraz inne, o których firma najczęściej nie wspomina. Obecnie opłaty te nie mogą wynosić więcej niż 25 proc. Wartości całej pożyczki oraz 30 proc. wartości pożyczki w skali roku.

Po tym poznasz rzetelność firmy

Jednym z ważnych założeń jest minimalna kwota kapitału instytucji pozabankowej. Nie może być ona mniejsza niż 200 tys. złotych, o czym firma musi informować w sposób jawny. Przed wejściem ustawy w życie parabank posiadać mógł praktycznie każdy. Konieczność posiadania odpowiedniego kapitału wymaga odpowiedzialnego podejścia do branży, dzięki czemu powstaje coraz mniej instytucji, których celem jest naciąganie i oszukiwanie niczego nieświadomych klientów.